Vajad infot?

Tartu Rahvusvaheline Maja toetab uussisserändaja kohenemisprotsessi ja Eesti spetsialiste, kes töötavad uussisserändajatega.

 

Pakume infot, koolitusi ja konsultatsioone uussisserändajatega töötavale Eesti spetsialistile

 

  • Eesti prakikutele kultuuriliste erinevuste lahtimõtestamisel ja oma ootuste edastamisel uussisserändajatele, kellega nad töötavad (nt personalijuhid, õpetajad, arstid, ametnikud jt)

Erinevate kultuuride kohtumine on inspireeriv, avab olukordi uues võtmes ja annab võimaluse nii isiklikuks kui professionaalseks kasvuks.  Samal ajal kaasnevad sellega sageli ka suhtlemistõkked, ekslikud tõlgendused ja mõnikord ka häirivalt erinevad tööstiilid.  Töö mitmekultuurilises kontekstis toob kaasa nii rõõmuhetki kui väljakutseid. Pakume nõu ja abi kultuuriliste erinevuste mõistmisel ja segadust tekitavate olukordadega toime tulemisel.

 

Pakume Eesti tööandjatele abi uue sisserändajast töötaja algusetapi probleemidega tegelemisel

 

  • tugiteenus, mille raames uussisserändaja saab kokkulepitud aja jooksul pöörduda erinevate uue elu sisseseadmisel tekkivate küsimustega mentori poole
  • asjaajamise korraldamine mingis konkreetses küsimuses või etapis

Küsimusi, millega välismaalane hätta võib jääda, on seinast seina: suhtlemine PPAga, elukoha registreerimine, eestikeelse lepingu mõistmine, kodu sisustamine, kaasarännanud abikaasale tegevuse leidmine, lapse vaba aja sisustamise võimalused, spetsiifilise toidukauba leidmine jpm.

 

Korraldame üritusi ja töötubasid, mille eesmärk on erinevate kultuuride tutvustamine ja sotsialiseerumine – toidu- või tantsutöötoad, keelemängud jm.

 

Meie kodulehel võite leida erinevaid taustamaterjale rändega seotud küsimuste kohta, mis aitavad paremini aru saada uussiserändajate kohanemisega seotud väljakutsetest. Kuna kõige rohkem küsimusi esitatakse meile uusisserändajate kohta Lähis-Idast ja araabia maadest laiemalt, oleme seda gruppi põhjalikumalt kirjeldanud seal, kus asjakohane. Olete teretulnud kõiki materjale kasutama, aga palume viidata Tartu Rahvusvahelisele Majale. 

 

 

Tartu Rahvusvaheline Maja pakub nõustamist ja koolitusi, samuti abi välismaalase elu sisseseadmisega Tartus.

 

Sul on küsimusi? Tahad jagada oma kogemust või mõtteid? 

 

Helista või saada e-mail või kasuta allolevat vormi!