ARENEV, NUTIKAS, MITMEKESINE JA SÕBRALIK EESTI
- ole osa sellest!

Info välismaalasele

Pakume sisserändajatele infot Tartu ja teiste Lõuna-Eesti linnade võimaluste kohta ja aitame neid praktiliste toimingutega: kust leida perearst, kuidas esitada lasteaia kohataotlus, kus veeta vaba aega jpm.

Nõu sisserändajatega töötavatele praktikutele

Ei ole aega uue töötajaga ametiasutustes käia? Tahad paremini aru saada uue õpilase taustakultuurist? Pakume konsultatsioone ja koolitusi sisserändajatega töötavatele inimestele.

Mis toimub? Võta osa!

Tahad õppida uusi roogasid valmista? Soovid harjutada võõrkeelt või mängida jalgpalli rahvusvahelises seltskonnas? Võta osa meie tegevustest ja saad tuttavaks inimestega maailma erinevatest nurkadest!

Tervishoid

Üks kõige probleemsemaid valdkondi on Eestisse saabuva uusisserändaja jaoks tervishoid ja arstiabi kättesaadavus.  2017. aastal küsitlusele vastanud sisserändajatest oli tervishoiuga seotud probleeme kogenud 30%-40%, probleemiks oli nii arsti leidmine, arsti juures käimine, arstiga suhtlemine, tervisekindlustus kui ka ligipääsetavus e-tervisele.    

Araabia maad: kõrge kontekstiga suhtlusstiil

Araabia maade kultuuri iseloomustab pigem kõrge kontekstiga suhtlusstiil. See tähendab, et suhtluses ollakse pigem orienteeritud kaudsele ja mitteverbaalsele, mitte niivõrd otsesele ja verbaalsele informatsioonile. See tähendab muuhulgas, et Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit inimesed võivad olla tähelepanelikumad teise inimese kehahoiaku või…