Autor: admin

Eesti keele õpe

Tartus on mitmeid võimalusi eesti keelt õppida – tasulisi ja tasuta. Kui inimene on elanud Eestis vähem kui 5 aastat, saab ta osaleda kohanemisprogrammis, millega saab teha esimesi samme: programm pakub tasuta eesti keele õpet tasemeni A1. Kursuseid pakub vahel ka Integratsiooni SA Tartu Rahvusvahelisest…

Tööturule sisenemise programm pagulastele: toitlustus

 اللغة العربية في الأسفل Rahvusvaheline Maja avab tööturuprogrammi toitlustusvaldkonnast huvitatud pagulastele. Arenguprogrammi raames saavad pagulased tööturule sisenemiseks vajalikke oskusi ja teadmisi: korraldame ja vahendame koolitusi, pakume praktikavõimalusi, anname pidevat tagasisidet ning toetame programmi osaleja eneserefleksiooni. Programmis osalemine annab parema võimaluse toitlustusse sisenemiseks nii olemasolevates toitlustusärides…

Algas kultuuriprogramm pagulastele

Kas kujutad ette, kui keeruline võib olla vaid araabia keelt oskaval pagulasel luua tutvussidemeid Eestis kohalike inimestega? Eriti veel, kui ta ei käi veel tööl, sest teda ei võeta vähese keeleoskuse tõttu? Eestisse on viimaste aastate jooksul saabunud pagulasi erinevatest piirkondadest, sh sellistest, mis on…

Elukohamuutmine nõuab alati uute oludega kohanemist ja Eestisse elama asumine võib sisserändaja jaoks olla stressirohke kogemus, olenemata tema päritolust või rändeliigist. Ühelt poolt on vaja tegeleda praktiliste probleemidega: arsti leidmine, lapse registreerimine lasteaeda, ilmastikule vastavate riiete hankimine, võibolla ka töö leidmine, maksudest aru saamine jpm….

Araabia maad: rahvastik

Eestis on mõnda aega olnud rändeteemadel arutelu keskmes araabia maadest ja/või moslemitaustaga sisserändajad.  Seoses sellega on suurenenud infovajadus selle piirkonna ja sealt tulevate inimeste taustakultuuride kohta, mis on loomulik, sest Eestis on siiani olnud võrdlemisi vähe kogemusi selle sisserändegrupiga ning valdava info kujuneb peamiselt üksikutele…